Doświadczenie poparte szeregiem realizacji

Wysoka jakość oferowanych produktów

Zembrzyce

Inwestycja: Budowa mostu na rzece Skawa w ciągu obwodnicy miejscowości Zembrzyce

Średnica kolektora: DN 200

Materiał: HDPE czarny

Dobczyce

Inwestycja:  Budowa odcinka łącznikowego w/c drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z     budową obiektu mostowego na rzece Raba - budowa obejścia Dobczyc

Średnica kolektora:  DN 50, DN 160, DN 250

Materiał:  HDPE czarny


Nowy Sącz

Inwestycja: Most na rzece Dunajec w Nowym Sączu

Średnica kolektora: DN 200, DN 315

Materiał:  HDPE czarny

Autostrada A4

Inwestycja: Kontynuacja Budowy Autostrady A4 odc. Brzesko – Wierzchosławice od km 479+000 do km 499+800

Średnica kolektora: DN 160, DN 200

Ilość obiektów: 15

Materiał: HDPE czarny

 

Krzeszowice

Inwestycja:  Budowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Krzeszowice
  w km 365+917 w ciągu DK 79 wraz z przebudową odcinka DK 79

Średnica kolektora:  DN 160, DN 200, DN 250

Materiał:  HDPE czarny

Mogilany

Inwestycja:  Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w m.   Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 i   dojazdów do obiektu

Średnica kolektora: DN 160

Materiał: HDPE popiel

Gdańsk - Estakada Galeria Bałtycka

Inwestycja:  Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk- Trasa     Słowackiego Zadanie II. Odcinek ul. Potokowa – Al. Rzeczpospolitej -   Estakada nad Al. Grunwaldzką”.

Średnica kolektora: DN 250

Materiał: HDPE popiel

Gdańsk - PGE Arena

Inwestycja: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk
  – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej –   Węzeł ku Ujściu - przejście dla pieszych pod Trasą Słowackiego -   obiekt PP-1

Średnica kolektora: DN 160, DN 50

Materiał: HDPE popiel

Estakada Bonarka City Centrel

Inwestycja: Budowa estakady dojazdowej do parkingu +1 przy Centrum   Handlowym Bonarka City Centrel w Krakowie

Średnica kolektora: DN 200

Materiał: HDPE czarny

Juszczyn

Inwestycja: Przebudowa mostu nad potokiem Skawica w m. Juszczyn w km 45+319   w/c drogi kraj nr 28 wraz z budową objazdu tymczasowego

Średnica kolektora: DN 200

Materiał: HDPE czarny
 

pozostałe realizacje

Budowa wiaduktu w m. Kroczymiech DW nr 933

Budowa: most nad rzeką Skawą - w gm. Mucharz

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w c.DK nr 69 w m. Łodygowice

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubała-Dobrzańskiego w Sosnowcu

Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w m. Będzin

Przebudowa mostu w ciągu DK-44 nad rzeką Mleczna w m. Bieruń

Przebudowa mostu na potoku Kopytkowskim w miejscowości Jaśkowice wkm 91+369 w ciągu drogi krajowej nr 44 wraz z objazdem tymczasowym

Budowa obwodnicy Chrzanowa - Budowa mostu nad rzeką Chechło

Budowa obwodnicy płn-wsch Chrzanowa etap II, wiadukt nad ul. Trzebińską.

Budowa mostu na rzece Kamienica w m. Frycowa w km. 75+602 w ciągu DK nr 75

Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ulic Krupniczej i Świerczynieckiej w m. Bieruń

Dotyczy: Przebudowy wiaduktów nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 1 w Częstochowie

Budowa mostu: Branice -Zamek na drodze wojewódzkiej nr 419  km. 15+825

Budowa: remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0+084, w/c drogi woj. nr 971

Budowa: remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda w/c drogi woj. nr 964, odcinek 570 km 0+399

Budowa: Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem

Szklarka w km 7+200 w ciągu drogi gminnej w Jerzmanowicach

Budowa: Remont mostu nad rz. Odrą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 63+075 w m. Kędzierzyn Koźle.

Most na potoku Kluszkowianka w ciągu DW 969  w m. Kluszkowce

Budowa mostu na rzece Skawie w miejscowości Sucha Beskidzka w km 37+121 w ciągu DK 28

Budowa obwodnicy Podegrodzia  - Most na potoku Słomka, Most na potoku Jastrzębik, Most na potoku  Gostwiczanka

Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ul. Kokoszków z ulicą Kowaniec, z drogą do ul. Waksumndzkiej w Nowym Targu

Budowa wiaduktu nad torami PKP w m. Krzeszowice w km 365+917 w ciągu DK nr 79 wraz z przebudową odcinka drogi krajowej

Budowa odcinka łącznikowego w/c drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z budową obiektu mostowego na rzece Raba - budowa obejścia Dobczyc

Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w m. Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 i dojazdów do obiektu

Budowa mostu - Szerzyny

Budowa Pszczyna - budowa północnej obwodnicy

Remont mostu na potoku b/n w ciągu drogi wojew. nr 775 odc. 130 km 0+587 w m. Szpitary

Remont mostu na potoku b/n w ciągu drogi wojew. nr 794 odc. 030 km 0+535 w m. Dłużec

Remont przepustu płytowego w m. Januszowice DW 794

Wykonanie robót naprawczych i zabezpieczających na 4 mostach w ciągu DW nr 773

Wykonanie robót remontowych na moście przez Rz. Wisła w ciągu DW nr 768 Sokołowice - Górka

Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec- Leżajsk -most przez rzekę Nil w Kolbuszowej

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1556K Witowice - Rożnów w m. Witowice Dolne na rzece Łososina

Most na potoku Muszynka w ciągu drogi powiatowej nr 1516K Muszyna-Złockie

Most na potoku Lepietnica w ciagu drogi powiatowej nr K1661, Trute - Klikuszowa – Obidowa w km 2+963 w m. Lasek

Przebudowa mostu na potoku Sękówka w km 8+450, w m. Ropica Górna w ciągu DW 977

Budowa mostu na potoku Leśnica ciągu DK nr 49 w m. Gronków wraz z rozbudową drogi krajowej 49

Numer budowy 213, Budowa mostu w m. Cząstkowice

Remont wiaduktu nad torami PKP w Chabówce w km 1+270 DK nr 47 Rabka Zakopane

Budowa mostu na rzece Raba w Mszanie Dolnej

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego" Zadanie II odcinek ul. Potokowa  - Al. Rzeczpospolitej

partnerzy