Doświadczenie poparte szeregiem realizacji

Wysoka jakość oferowanych produktów

   

   Wpusty mostowe znajdują zastosowanie w budownictwie mostowym. Zadaniem wpustu mostowego jest zbieranie wody z poziomu nawierzchni hydroizolacji płyty pomostowej.  W celu spełnienia  licznych wymagań, wpusty mostowe powinny być konstruowane w taki sposób, by były dopasowane do specyfiki konstrukcji mostów oraz zakresu ich zastosowań.

  Nasza oferta posiada szeroki asortyment wpustów mostowych spełniających powyższe wymagania, potwierdzone wymaganymi certyfikatami.  

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 


moravice® - AA

Wykonanie wpust z odpływem pionowym
Rozmiar kraty z ramą  300x300mm
Klasa obciążenia  D400
Odpływ  średnica rury DN 150mm długość rury po zastosowaniu kształtki dowolna

moravice® - BA

Wykonanie wpust z odpływem pionowym
Rozmiar kraty z ramą  300x300mm
Klasa obciążenia  B125
Odpływ  średnica rury DN 150mm długość rury po zastosowaniu kształtki dowolna

moravice® - AB

Wykonanie wpust z odpływem pionowym
Rozmiar kraty z ramą  300x300mm
Klasa obciążenia  D400
Odpływ  średnica rury DN 100mm długość rury po zastosowaniu kształtki dowolna

moravice® - BB

Wykonanie wpust z odpływem pionowym
Rozmiar kraty z ramą  300x300mm
Klasa obciążenia  B125
Odpływ  średnica rury DN 100mm długość rury po zastosowaniu kształtki dowolna

partnerzy